Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

Vi trenger et nasjonalt mål for lagring av CO₂ på norsk sokkel

Norge må ta grep om vi skal klare å henge med i den raske utviklingen innen CO₂-fangst og -lagring internasjonalt. Da må regjeringen gi forutsigbarhet for både de som skal fange CO₂ og de som skal lagre den.

ZERO og Offshore Norge mener derfor at Norge bør sette et nasjonalt mål om årlig lagringskapasitet på 50 millioner tonn CO₂ på norsk sokkel innen 2030.

Vi er kommet godt i gang med CO₂-fangst og -lagring i Norge. Myndighetene har allerede gitt sju tillatelser til lagring av CO₂ på norsk sokkel, og til sammen kan disse prosjektene lagre 50 millioner tonn CO₂ hvert år – om de blir realisert. Det er like mye som hele Norges utslipp. Men det hjelper ikke å investere i CO₂-lager om CO₂-fangsten uteblir. Industrien på land og lageroperatørene på sokkelen er enige i hva som må til for å lykkes: lønnsomhet og forutsigbarhet.

Industrien i Norge og Europa er en del av EUs kvotesystem, og kostnaden for å slippe ut ett tonn CO₂er nå nærmere 1000 kr. Men dette er ikke nok til å dekke kostnadene for CO₂-fangst og -lagring. Derfor trengs et økonomisk virkemiddel som gjør det lønnsomt inntil kvoteprisen er høy nok. Et eksempel her er karbondifferansekontrakter, hvor staten går inn og dekker mellomlegget i perioder hvor kvoteprisen er for lav. Tyskland innfører slike kontrakter for utslippskutt i industrien i år, og det samme bør også Norge vurdere. Det kan gjøre CO₂-fangst lønnsomt også når kvoteprisen er for lav.

Det andre som må på plass, er forutsigbarhet. Første lagerprosjekt på norsk sokkel er klart neste år, men det kan i første omgang ta imot kun 1,5 millioner tonn CO₂ i året. Industrien trenger derfor å vite at det kommer flere CO₂-lagre på norsk sokkel for å bestemme seg for å gjøre store investeringer i CO₂-fangst. ZERO og Offshore Norge mener at et nasjonalt mål for CO₂-lager på norsk sokkel vil bidra til nødvendig forutsigbarhet for dette.

Les mer om våre standpunkt rundt CCS

I vår foreslo EU-kommisjonen ambisiøse mål og virkemidler for CO₂-lagring i Net Zero Industry Act. D en bør Norge bli en del av for å være med i utviklingen av et felles europeisk marked for CO₂-håndtering. Det vil være viktig, både for å nå Parismålene og fordi det vil være en stor mulighet for norsk industri som kan skape mange nye jobber frem mot 2050. Norge bør i tillegg etablere et nasjonalt mål på lagringskapasitet på 50 millioner tonn CO₂ på norsk sokkel. Dette er i tråd med prosjektene som nå utvikles i Norge, og her må myndighetene bidra til at dette blir økonomisk lønnsomt. Ikke bare vil et slikt mål sikre forutsigbarhet til industrien i Norge – både på sokkelen og på land, men det vil også vise norske ambisjoner for karbonfangst og -lagring, sikre konkurransekraft for norske CO₂-lagre, og bidra til at Norge henger med i utviklingen.

For nå går det fort i resten av verden. EU tar store og viktige steg med Net Zero Industry Act, USA gir massiv støtte til CO₂-fangst- og lagring i Inflation Reduction Act, Danmark øker sine ambisjoner og hastighet, og verdens ledere utfordres av USA i Carbon Management Challenge på COP 28 i Dubai. Skal Norge bevare sin lederposisjon, må vi holde tritt. Et nasjonalt mål for lagring av CO₂ vil sikre forutsigbarhet, og bruk av karbondifferansekontrakter i industrien kan sikre lønnsomhet for flere prosjekter de neste årene - og i tide til at regjeringen når sitt eget omstillingsmål for 2030.

Ønsker du å kontakte noen med kompetanse på CCS?

Ann-Cathrin Vaage
Fagsjef klimapolitikk