[Missing text '/common/jumptocontent' for 'Norwegian']

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Environmental risk methodology MIRA

MIRA metodikken ble utviklet for å gi en felles tilnærming for miljørisikoanalyser. Veiledningen danner et felles rammeverk for gjennomføring av miljørisikoanalyser. Veiledningen innebærer standardiseringer av en rekke parametere, inngangsdata og delanalyser som inngår i miljørisikoanalysen. Miljørisikoanalyser som gjennomføres etter MIRA metoden skal dermed kunne sammenlignes mellom felter og fra selskap til selskap. Siste oppdatering av metodebeskrivelsen skjedde i 2007. Den er i ettertid oppdatert med to tilleggsrapporter, se under.

Les MIRA 2007 rapporten her.

Metodikk for miljørisiko på iskanten ved akutte oljeutslipp

Norsk olje og gass har tidligere publisert en metode for beregning av miljørisiko som følge av akutte utslipp av råolje. Denne er siden videreutviklet flere ganger blant annet i tilknytning til fiskebestander. Denne rapporten beskriver første versjon av en metode for å beregne mulige skader ved eksponering av iskanten (Marginal Ice Zone – MIZ). Metoden er utviklet i et samarbeid mellom DNV GL og AkvaplanNiva og er basert på en innhenting av informasjon fra en rekke forskningsinstitusjoner. 

Les rapporten her.

Metodikk for miljørisiko på fisk ved akutte oljeutslipp

Effekter av akutte oljeutslipp på egg og larver av fisk er beskrevet av en faggruppe bestående av Det norske Veritas, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo. Rapporten gir en beskrivelse av prosesser og inngangsdata som inngår i vurderingen av effekter av akutte oljeutslipp på fisk. Rapporten gir premisser for risikovurderingsmetodikk på olje- fisk i fremtiden og oppdaterer tidligere vurderinger gjort på dette feltet.

Les rapporten her