Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Utsikter til ny oppgang i oljevirksomheten i 2018

Investeringene på norsk sokkel vil falle også i 2016 og 2017. Det arbeidet som selskapene nå gjennomfører, vil i seg selv føre til at investeringene blir lavere fordi kostnadene ved de enkelte prosjektene kan reduseres. Nedgangen anslås å snu i 2017,

Omstilling: Den nødvendige omstilling som må til er godt på vei. Foto: Tommy Ellingsen

- Basert på en politikk som skal nå FNs klimamål, vil det i 2050 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en kommentar til Konjunkturrapporten for 2015 fra Norsk olje og gass.  

Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Etter år med svært høy aktivitet og stabilt høye energipriser, har et stadig høyere kostnadsnivå gjort det nødvendig med omstilling og effektivisering i næringen. Det sterke fallet i oljeprisen siden juni i fjor har bidratt til å forsterke dette behovet

Konkurransedyktig
- Den nødvendige omstilling som må til er godt på vei. Mange av oljeselskapene satte i gang tiltak for å bremse og redusere den høye kostnadsutviklingen, allerede før fallet i oljeprisen satte inn, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.  

- Omstillingen er et aktivt grep fra selskapene for å være mest mulig konkurransedyktig inn i framtida.

Fremtiden for norsk petroleumsnæring ligger i stor grad i nord, viser rapporten. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har et betydelig petroleumspotensial og må konsekvensutredes med tanke på framtidig virksomhet. Vi ser det også som viktig at 23. konsesjonsrunde gjennomføres uten forsinkelser.

Bunnen nådd
- Mye kan tyde på at bunnen i oljeprisen allerede er nådd. Vår analyse kan tyde på et moderat oppsving i oljeprisen de nærmeste årene, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.  

- I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen på norsk sokkel, som denne gang går fram til 2020, har vi derfor valgt å legge til grunn en oljepris på 70 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger.

Norsk olje og gass' analyse peker i retning av at inneværende års investeringer på norsk sokkel vil ende på 185 milliarder kroner, for deretter å falle mot et bunnivå i 2017, før ny oppgang kommer. Målt i nominelle termer er det forventet et tilnærmet flatt kostnadsnivå i estimatperioden, hvor fallende kostnader målt i dollar motsvares av en svakere kronekurs.

Klikk her for å lese rapporten.

For ytterligere informasjon kontakt:
Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør, Norsk olje og gass, tlf.: 909 58 450

 

Tabell : Investeringer på norsk sokkel

           

Milliarder 2015-kroner. Hovedscenario.

           

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Investeringer i alt

185

149

132

158

179

156

Leting

34

26

19

17

17

19

Feltutbygging

58

51

57

75

88

67

Felt i drift

78

58

45

57

66

63

Rør og landanlegg

8

8

4

3

3

3

Fjerning

7

6

7

7

5

4

       

Kilde: ECON Management Consulting