Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Havvind

Havvindnæringen har alle forutsetninger for å bli en stor og viktig ny norsk industri.

Visste du at?

  • De første områdene for havvind har blitt utlyst
  • Offshore vind ble i Danmark lønnsomt fra 2021
  • Hywind Tampen er verdens største flytende havvindpark
  • Den norske regjeringen har satt en ambisjon om å tildele areal tilsvarende 30 GW havvind innen 2040
  • I 2009 bygget norske aktører det første pilotprosjektet i verden innenfor flytende havvind

Nyheter

Fisk og havvind 2024
Denne uken ble seminaret «fisk og havvind» arrangert for 4. gang. Det var spennende innledninger og nyttige diskusjoner. Deltakerene kom fra fiskeri, havvind, myndigheter og forskning, og det ble det mye dialog på Sola.
Les alle nyheter

Havvindfakta

  • Verdens første flytende havvindturbin er norsk
  • Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser i 2050, men satsingen krever høyere tempo
  • Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord kan gi kraft på over 15 TWh dersom de kommer i drift rundt 2030
  • Hywind Tampen skal redusere de årlige utslippene fra Gullfaks og Snorre med 200 000 tonn CO₂

Høringer

Vi svarer ofte på høringer. Her finner du Offshore Norge sine høringsuttalelser.