Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Olje- og gassindustrien jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslipp.

Nyheter

Resultatene i årets klima- og miljørapport er positive
Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.
Les alle nyheter

Klimamål

Klimakrisen er vår tids største utfordring. En samlet norsk olje- og gassindustri har derfor satt seg mål om nullutslipp.

Norsk olje- og gassindustri skal redusere sine klimagassutslipp med 50% i 2030 sammenlignet med 2005, og redusere utslippene til nær null i 2050 i Norge.

Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen i henhold til Parisavtalen, må vi utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsteknologier både i produksjon og bruk av olje og gass.  Viktige teknologier for framtiden er for eksempel CO₂-fangst- og lagring, hydrogen og havvind.

Oljeindustrien sitter med mye av kompetansen til å utvikle de nye løsningene, som verden trenger for å produsere energi og produkter uten utslipp.

Visste du at...

  • Utslippene fra olje- og gassvirksomheten i Norge ligger på halvparten av det globale gjennomsnittet?
  • Norge står for 2 prosent av verdens totale oljeproduksjon og 3% av verdens totale gassproduksjon?
  • Olje og gass dekker i overkant av 50 prosent av verdens energibehov. Kull dekker rundt 27 prosent, biomasse 9 prosent, atomkraft 5 prosent og vann og nye fornybarressurser dekker om lag 5  prosent?