Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Olje- og gassindustrien jobber kontinuerlig med å utvikle teknologi og systemer som bidrar til å redusere utslipp.

Nyheter

Beredskapsforum 2022
Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerer den 15. mars 2022 det årlige felles seminaret om beredskap mot akutte utslipp.
Les alle nyheter

Klimamål

Klimakrisen er vår tids største utfordring. En samlet norsk olje- og gassindustri har derfor satt seg mål om nullutslipp.

Norsk olje- og gassindustri skal redusere sine klimagassutslipp med 40 % i 2030 sammenlignet med 2005, og redusere utslippene til nær null i 2050 i Norge.

Skal vi klare å begrense den globale oppvarmingen i henhold til Parisavtalen, må vi utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsteknologier både i produksjon og bruk av olje og gass.  Viktige teknologier for framtiden er for eksempel CO₂-fangst- og lagring, hydrogen og havvind.

Oljeindustrien sitter med mye av kompetansen til å utvikle de nye løsningene, som verden trenger for å produsere energi og produkter uten utslipp.

Visste du at...

  • Utslippene fra olje- og gassvirksomheten i Norge ligger på halvparten av det globale gjennomsnittet?
  • Norge står for 2 prosent av verdens totale oljeproduksjon og 3% av verdens totale gassproduksjon?
  • Olje og gass dekker i overkant av 50 prosent av verdens energibehov. Kull dekker rundt 27 prosent, biomasse 9 prosent, atomkraft 5 prosent og vann og nye fornybarressurser dekker om lag 5  prosent?