Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Næringspolitikk

Stabile rammevilkår og tilgang til nytt attraktivt areal er viktig for å opprettholde arbeidsplasser og inntekter.

Oljefakta

  • Om lag 200.000 mennesker jobber i petroleumssektoren.
  • Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri i til sammen.
  • 78 prosent av befolkningen mener det er viktig at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge.

Mer fakta om olje- og gassindustrien

Visste du at?

  • Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rørledning med en lengde på om lag 8800 kilometer. Det tilsvarer avstanden fra Oslo til Bangkok.
  • Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og rørtransport i 2021 var 832 milliarder kroner. Det tilsvarer omlag 60 prosent av total norsk eksport.
  • I dag produseres det olje og gass fra rundt 94 felt på norsk sokkel.

Les mer på norskpetroleum.no

Nyheter

Les alle nyheter

Nordnorsk sokkel

Oljedirektoratet anslår at ca. 59 prosent av ressursene i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, ligger i Barentshavet.