Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Statusrapport 2021: Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050

På god vei til å nå klimamålene i 2030.

I fjor lanserte en samlet olje- og gassnæring gjennom KonKraft, historiske klimaambisjoner om å redusere utslippene med 40 prosent i 2030 og mot nær null i 2050. Næringen varslet årlig rapporterering på progresjon frem til målene er nådd.

Kartleggingen som legges fram i statusrapporten fra KonKraft-partnerne Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO med Fellesforbundet, Industri Energi og NHO, viser at selskapene jobber aktivt for å nå klimamålene og har identifisert tiltak som kan redusere utslipp med nesten 50 prosent.

Rapporten ligger vedlagt under.