Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

131 - Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering

131 - Anbefalte retningslinjer for identifisering vurdering kontroll og oppfølging av benzeneksponering, Rev. 00

Offshore Norge retningslinje 131 er laget for å støtte virksomhetene i arbeidet med å identifisere, risikovurdere, kontrollere og overvåke benzeneksponering i petroleumsindustrien.

Arbeidet med å utforme retningslinjen er en videreføring av kjemikalieprosjektet og anbefalingene kan implementeres i selskapenes egne strategier og styringsdokumenter.

Retningslinjen har 5 tilhørende vedlegg som finnes til sist i retningslinjen.

Kontaktperson

Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning