Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

133 - Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern

133 - Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern, Rev. 00

Det er etablert en ny Offshore Norge retningslinje 133 - Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern pr 19.09.2011.

Retningslinjen er utarbeidet som en del av det partssammensatte bransjeprosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien.

Denne retningslinjen anbefaler en metode for tetthetstesting av åndedrettsvern. Hensikten er at åndedrettsvern skal framstå som en dokumentert og kontrollert barriere mot kjemikalieeksponering. Bruker skal ha trygghet for at åndedrettsvernet er tilpasset og gir forsvarlig tetning, og arbeidsgiver skal ha oversikt over at åndedrettsvernet fungerer etter hensikten.

Kontaktperson

Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning