Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien, Rev. 05

Offshore Norge retningslinje 091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien.

Retningslinjen har tre tilleggsdokumenter; Vedlegg 1, Vedlegg 2 og Vedlegg 3. Vedleggene er klassifisert som fortrolig og vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel.

Offshore Norge har etablert et driftsselskap, Offshore Qualific AS, som er delegert ansvar for sikringsavtaler, sikringsrevisjoner og administrasjonen av Offshore Norge sikringsplomber.

Spørsmål relatert til sikringsavtaler kan rettes til: r091@offshorequalific.no

Oversikt over selskaper med sikringsavtaler finner du her.

Kontaktperson

Aud Nistov
HMSK, standardisering og forsyning