Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien

091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje-og gassindustrien.pdf
Vedlegg - Sikringsavtale for leverandører

Offshore Norge retningslinje 091 - Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien.

Retningslinjen har tilleggsdokumenter; Vedlegg 1 og Vedlegg 2.

Vedlegg 2 er klassifisert som fortrolig og vil kun bli gjort tilgjengelig for relevante aktører etter forespørsel.

Spørsmål relatert til vedlegg 2 og til sikringsavtaler rettes til: nog091@collabor8.no

Liste over selskap med sikringsavtale

Kontaktperson:

Aud Nistov
Fagsjef HMS og standardisering