Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

139 - Anbefalte retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon

139 - Anbefalte retningslinjer håndtering av innsideinformasjon, Rev.01
Vedlegg 1 - Juridisk rapport, innsideinformasjon

Bakgrunnen for Offshore Norge retningslinjen for håndtering av innsideinformasjon er Økokrims forelegg til noen medlemsbedrifter vedrørende påstått brudd på verdipapirhandelloven.

Formålet er å gi oljeselskapene veiledning til på mest hensiktsmessig måte å etterleve verdipapirhandellovens regler om håndtering av innsideinformasjon.

Retningslinjen er sendt til Finanstilsynet, Oslo Børs, Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet, og inneholder forslag til veiledning for hvordan oljeselskapene bør håndtere sensitiv informasjon, blant annet i forbindelse med letebrønner.

Til retningslinjen følger to vedlegg:
1. Vedlegg 1 - Juridisk rapport, innsideinformasjon
2. Vedlegg 2 - Eksempel på meldinger (vedlegget ligger nederst i retningslinjedokumentet)

Kontaktperson

Marita Bjelland Botne
Fagsjef juss og areal