Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

–Et viktig steg for å utvikle Norge som havnasjon

Havnæringene overrakte i dag sine innspill til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre om hvordan fremtidens havpolitikk bør utformes.

Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, Sjømat Norge, Fiskarlaget og Norsk Industri har utarbeidet rapporten Havnasjonen Norge. Norge er en av verdens ledende havnasjoner, og i rapporten legges det vekt på at næringen må utvikles gjennom en offensiv havpolitikk, som legger til rette for en styrking og videreutvikling av de allerede eksisterende havnæringene.

Her kan du lese hele rapporten. 

– At vi samles om denne rapporten er et viktig steg i retning av å utvikle Norge som havnasjon, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass, som takket statsminister Solberg og partileder Støre for at de er tydelige om at havnæringene er viktige for landets fremtidige verdiskaping.

Lederne for havnæringene ønsker med dette innspillet å bidra med kunnskap om muligheter i havet og anbefale virkemidler for utvikling av fremtidens havpolitikk.

I rapporten står det blant annet:"Fremtidens havnæringer vil i hovedsak utvikle seg basert på allerede eksisterende næringer, og i samspillet og skjæringspunktet mellom disse. Et hovedelement i havpolitikken må derfor være å legge til rette for positiv utvikling av eksisterende næringer gjennom konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår."

– Diskusjonen om havnæringen vil bli en av de mest spennende fremover. Vi er verdensledende som havnasjon. Vi skal utvikle oss videre for å beholde den posisjonen, sier Erna Solberg.