Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Norsk olje og gass vant i Arbeidsretten

Fagforbundet Industri Energi fikk ikke medhold i tvistesaken fagforbundet anla mot Norsk olje og gass. Avtalen som ble gjort med Safe i sommer er inngått på lovlig måte, i tråd med gjeldende praksis og regelverk.

Arbeidsretten slår enstemmig fast at Norsk olje og gass ikke begikk tariffbrudd da det ble gjennomført mekling med arbeidstakerorganisasjonen Safe tidligere i sommer. Industri Energi hevdet dette var et brudd fordi det innebar et avvik mellom de ulike avtalene.

- Industri Energi fikk gjennom hele lønnsoppgjøret klare oppfordringer fra Norsk olje og gass om å forhandle før SAFE. Industri Energi valgte av ukjente årsaker å utsette forhandlingene for oljeserviceavtalen. Dette til tross for at forbundet var kjent med hvilke frister og forpliktelser Norsk olje og gass hadde overfor SAFE og Riksmekleren. Vi har hele tiden ment at Industri Energi selv må ta følgene av dette, og det har Arbeidsretten nå sagt seg enig i, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Meklingsresultatet med Safe blir ikke påvirket av resultatet i Arbeidsretten. Norsk olje og gass og Industri Energi skal i mekling 20. september.

Arbeidsretten er en norsk særdomstol som behandler tvister som er knyttet til tariffavtaler. Arbeidsrettens dommer er endelige og kan, med svært få unntak, ikke ankes.

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil + 47 913 41 301