Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Tom Haga

Anslår 28 000 nyansettelser i oljenæringen

Fra 2018 til 2022 vil det bli behov for mellom 24-28 000 nye ansettelser i oljenæringen viser nye tall fra forskningsinstituttet IRIS.

IRIS har sett på behovet for arbeidskraft i olje- og gassindustrien i tidsrommet 2018-2022, og konkluderer med at det blir en kraftig økning i antall nyansettelser de kommende årene.

-  Rapporten fra IRIS viser at det vil være et stort behov for nyansettelser i olje- og gassnæringen fremover. Dette er gode nyheter for de som har valgt en realfaglig- eller teknologisk utdanning, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Her kan du lese studien fra IRIS

Oppdaterte tall

I 2016 gjorde IRIS et lignende studium på oppdrag fra Norsk olje og gass. Konklusjonen den gang var at det ville være et behov for brutto 22 000 nyansettelser i tidsrommet 2014-2020.  

I den oppdaterte studien ser forskningsinstituttet frem mot 2022. Ifølge studien har nærmere 48 000 arbeidsplasser i direkte petroleumsbasert virksomhet forsvunnet i de krevende årene som har vært i olje- og gassnæringen. Enkelte av disse skal erstattes. Samtidig har bransjen behov for å ansette nye etter ansatte som går av ved naturlig avgang, som blant annet alderspensjon. Det anslås at det vil være behov for om lag 18 000 nyansettelser bare for å erstatte disse.

Kontinuerlig omstilling

- Det har vært en krevende omstilling for næringen, med kraftig fall i sysselsettingen. Samtidig er det et gledelig at pilene nå har snudd. Vi kan aldri dele ut jobbgarantier, men analysen fra IRIS er et viktig signal, sier Schjøtt-Pedersen.

Samtidig er næringen i store endringsprosesser.

- De som ansettes kommer til en næring i kraftig endring. Måten å arbeide på endres. Norsk oljenæring vil ligge fremst i verden i å bruke nye digitale næringer. Det betyr at de som begynner her får jobbe med spissen av den teknologiske endringen. Produktene vi arbeider med endres. I tillegg til arbeidet med å redusere utslipp fra egen produksjon, arbeider vi også med å trekke klimagassene ut av den norske naturgassen. Da kan vi selge hydrogengass som bare slipper ut vanndamp. Og hvem vi arbeider med endres. Bransjen er på vei fra å være en oljeindustri til en bred energiindustri der det jobbes side om side med olje, gass, sol og vind. For å få til dette trenger vi høykompetent arbeidskraft, sier Schjøtt-Pedersen.