Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Olje- og gassnæringen skal redusere utslippene knyttet til produksjon av olje og gass med 50 % innen 2030 og til nær null i 2050. Offshore Norge har sammen med våre medlemmer gjennom mange år vært en aktiv bidragsyter til å bygge kunnskap om effekter av våre aktiviteter. Vi har vist at det er mulig å drive næringsaktivitet i havet med svært lav påvirkning på natur og miljø, og ønsker å være en pådriver for videre forbedring. Dette gjelder også for de nye næringene som vokser fram. Framover forventes det at det blir stilt enda strengere krav til å redusere skade og påvirkning på natur, miljø og biomangfold.  

Offshore Norge mener at:  

 • Målet om å redusere utslipp av klimagasser med 50 % innen 2030 og nær null i 2050 opprettholdes
 • Forurenser betaler-prinsippet må legges til grunn i klimapolitikken
  Elektrifisering av produksjonshuber med store utslipp og lang levetid er det viktigste tiltaket for å nå klimamålene
 • Petroleumsnæringen må sikres nødvendig krafttilgang, samt at strømnettet må forsterkes og bygges ut der det er nødvendig
 • Næringsnøytraliteten må opprettholdes ved tildeling av kraft, slik at ikke petroleumsproduksjon diskrimineres framfor andre industrier
 • Bransjen skal bidra til at fartøyskategorier innenfor offshore maritim aktivitet oppnår målene i Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart
 • Som en del av et klimapartnerskap mellom petroleumsbransjen og myndighetene må det etableres et CO2-fond som et virkemiddel for å både redusere utslipp i petroleumssektoren og skalere opp de nye verdikjedene
 • Offshorenæringene skal bidra til å sikre en god forvaltning av natur og miljø og utvikle retningslinjer og håndbøker for å sikre felles industristandarder innenfor miljøovervåking, miljørisiko og miljørapportering
 • Offshorenæringene skal ivareta biodiversitet og naturmangfold og bidra til naturpositivitet. Vi skal videreføre mål om null miljøskadelige utslipp til sjø fra petroleumssektoren
 • Klima- og miljøreguleringer må være hensiktsmessige og gi reelle utslippsreduksjoner