Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Foto: Adobe

Kontantstrømskatt

Kort fortalt:

  • Offshore Norge stiller seg bak de overordna rammene for norsk petroleumsbeskatning
  • Kontantstrømskatt gjør særskatten nøytral, og gir et godt samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet

Petroleumsressursene på norsk sokkel tilhører fellesskapet. Et overordnet prinsipp i norsk petroleumsforvaltning er at leting, utbygging og drift av petroleumsressursene skal skape størst mulige verdier for samfunnet, og at inntektene skal komme staten og dermed hele samfunnet til gode.

Petroleumsressurser er verdifulle og gir grunnlag for betydelig avkastning ved produksjon. Petroleumsnæringen betaler en grunnrenteskatt på toppen av normal selskapsskatt. Beskatningen av petroleumsvirksomheten gir viktige bidrag til finansieringen av velferdssamfunnet gjennom en høy samlet skattesats på 78 %.

I juni 2022 vedtok Stortinget omlegging av særskatten for petroleumsvirksomheten til en kontantstrømskatt. Omleggingen til en kontantstrømskatt gjør særskatten nøytral og gir et godt samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet. Investeringer som er lønnsomme før særskatt, er også lønnsomme etter særskatt, og omvendt.

Ønsker du å snakke med noen med kompetanse på skatt?