Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Arbeidsliv,Kompetanse

Offshoreansatte 2018-2023

Hvem er de offshoreansatte? Hvor mange må erstattes i årene framover?

Rapporten tar for seg utviklingen blant de offshoreansatte fra 2018 til 2023. Antallet som arbeider offshore, har økt med ca. 10 % i denne perioden. Om lag 30 % av alle som i dag arbeider offshore er ansatt i et operatørselskap. Kvinneandelen har vært stabil på rundt 10% de siste 7-8 åra.

Ca. 13% av offshorearbeiderne er født i utlandet, flest kommer fra Sverige, Storbritannia, Danmark og Polen. 68 % av de offshoreansatte bor langs kysten fra Agder til Møre og Romsdal, med hovedtyngden i Vestland og Rogaland som sammen utgjør 52% av de sysselsatte.

Hele 57% av offshore arbeiderne har fagbrev, mens 14 % har universitets eller høgskoleutdanning. Gjennomsnittsalderen til de offshoreansatte er i 2022 44,4 år, dette er kun marginalt lavere enn i 2018. Aldersavgangen blant de offshoreansatte vil stige gradvis år for år fra 530 personer i 2023 til ca. 650 personer i 2028.

Det er spesielt personelt med fagbrev det vil være behov for å rekruttere framover.