Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Arbeidsliv

Sysselsetting i petroleumsnæringene 2011

I denne rapporten gir SSB en beskrivelse av sysselsettingen for petroleumsnæringene og de petroleumsrelaterte næringene i 2011, 2010 og dessuten utviklingstrekk tilbake til 2003. Publikasjonen er en oppdatering av rapport 49/2011. Formålet med rapporten er å beskrive omfang og egenskaper ved de sysselsatte som er direkte involvert i olje- og gassutvinning, samt sysselsatte i virksomheter som i hovedsak leverer varer til disse.