Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Metodikk for miljørisiko på fisk ved akutte oljeutslipp

Effekter av akutte oljeutslipp på egg og larver av fisk er beskrevet av en faggruppe bestående av Det norske Veritas, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo. Rapporten gir en beskrivelse av prosesser og inngangsdata som inngår i vurderingen av effekter av akutte oljeutslipp på fisk. Rapporten gir premisser for risikovurderingsmetodikk på olje- fisk i fremtiden og oppdaterer tidligere vurderinger gjort på dette feltet.