Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Beredskap mot akutt oljeforurensning i nordområdene

Oljevirksomheten på norsk sokkel oppfyller alle krav til lav miljørisiko selv når oljevernberedskapens skadebegrensende effekt ikke er medregnet. Dette innebærer at beredskap mot akutt oljeforurensning er en tilleggsbeskyttelse, ikke en premiss for risikoaksept.

En rekke tidligere utredninger om oljevernberedskap generelt, - og i nordområdene spesielt, fremheverbegrensninger ved oljevernberedskapen. Erfaringer fra tidligere hendelser har ofte blitt lagt til grunn når dagens og fremtidens beredskapsløsninger omtales og diskuteres. Det har i liten grad blitt differensiert mellom utfordringer som lar seg løse teknisk eller operativt, og mer permanente naturgitte begrensninger