Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Herkomst av sjøfugler utenom hekkeperioden

Norsk oljeindustri gjennomfører alltid analyser av miljørisiko som et grunnlag for å vurdere om de kan igangsette aktiviteter i et område og hvordan risikoen best kan minimaliseres. Forekomsten av sjøfugl i området er blant de viktigste datakildene for analysene. Utbredelsen i hekkesesongen er best kartlagt, mens kartlegging av sjøfuglenes høst-, vinter- og vårområder tradisjonelt har vært utført ved å taksere forekomstene i åpent hav og kystnære farvann fra ulike fartøy, delvis også fra land. Ett problem med slike registreringer er at man ikke vet hvor fuglene opprinnelig kommer fra. Utenom hekkesesongen kan det samle seg fugler fra mange ulike hekkeområder, også utenlandske. Gjenfunn av fugler merket på hekkeplassen kan gi viktig informasjon om hvilke områder fuglene rekrutteres fra. Denne informasjonen er naturligvis heftet med usikkerhet, men en sammenstilling av både norske og internasjonale ringmerkingsdata som blir presentert i denne rapporten, er unik og vil bidra til langt sikrere risikoanalyser.

Prosjektet er utført av DNV med Vidar Bakken (ARC) som underleverandør i samarbeid med SEAPOP på oppdrag fra Norsk olje og gass.

Merk at rapporten er stor og at det vil ta litt tid å laste ned.

Dokumenter