Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Hvordan gjøre CO2-fangst og -lagring lønnsomt?

Hvordan nye virkemidler kan utvikle markeder for lavkarbonprodukter.

Parisavtalen fra 2015 er det viktigste grunnlaget i internasjonal politikk for å adressere den globale klimautfordringen. For å legge grunnlag for en videre oppfølging av Parisavtalen, publiserte IPCC i oktober 2018 en spesialrapport om hva som skal til for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Rapporten slår fast at utslipp av klimagasser må om lag halveres frem til 2030. Som en viktig del av løsningen, peker spesialrapporten på omfattende bruk av karbonfangst og –lagring, CCS.

I denne rapporten beskriver Multiconsult, på oppdrag fra NHO, LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Fellesforbundet og Industri Energi, hvilke virkemidler som kan tas i bruk i Norge for å finansiere merkostnadene ved bruk av CCS og utløse investeringer i nye CCS-anlegg. Grunnlaget for rapporten er en antakelse om at Staten ikke vil komme til å fullfinansiere fremtidige investeringer i CCS gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet, utover de første anleggene.