Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Industrielle muligheter og arbeidsplasser ved CO2-håndtering i Norge

Rapporten er skrevet av SINTEF med rådgiving fra NTNU på oppdrag fra NHO, LO, Fellesforbundet, Norsk Industri, Norsk Olje og gass, og Industri Energi. Målet er å vise mulighetene knyttet til fullskala CO2-håndtering i Norge.

Våre studier viser at det er mulig å styrke konkurransekraften til eksisterende arbeidsplasser, og skape nye arbeidsplasser ved å satse på fullskala CO2-håndering. Hvor store effektene blir, er avhengig av i hvor stor grad man antar at CO2-håndering vil bli tatt i bruk i Norge og Europa.

For å vise utfallsrommet for en satsing i Norge på CO2-håndtering har vi undersøkt mulighetene knyttet til tre ulike scenarioer for hvordan CO2- markedet i Europa utvikles; et lavt scenario hvor CO2-håndtering kun tas i bruk for kraftkrevende industri i Europa, et moderat scenario som er basert på IEA sitt 2-graders scenario, og et høyt scenario som er basert på IPCC sitt 2-graders scenario hvor CO2-håndering får en viktig rolle.