Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Miljøovervåking av offshorevirksomheten - Regional sedimentovervåking 1996-2006

Miljøovervåking av utslipp fra petroleumsvirksomheten har vært gjennomført ved regionale undersøkelser siden 1996. Totalt er sokkelen inndelt i 11 regioner. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkingen i perioden 1996 til 2006.