Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Klima og miljørapport 2019

Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen klima og miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.

Produksjonen gikk noe ned i 2018 samtidig som leteaktiviteten var høy. De totale co2 utslippene ble redusert i 2018 men på grunn av den reduserte produksjonen gikk utslipp til luft per produsert enhet noe opp. Utslipp av nox går i opp på grunn av økt bruk av mobile rigger. Mengde farlig avfall fra aktiviteten er redusert med 53 prosent fra toppåret 2016.