Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Olje og miljø i Barentsregionen - veien videre

Utført av Akvaplan-niva, på oppdrag fra Norsk olje og gass.
For å ivareta miljøet i våre nordlige havområder er det nødvendig med et sterkere samarbeid mellom Norge og Russland. Dette må skje i samarbeid med oljeindustrien, og man må samarbeide om både forskning og praktiske løsninger innen miljøteknologi, standardisering av metoder for risiko- og konsekvensanalyser og miljøovervåking.