Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

OSPAR Risk Based Approach

Offshore Industry

Committee (OIC) i OSPAR har arbeidet med en holistisk tilnærming til en risikobasert tilnærming til håndtering av produsertvannutslipp fra offshore virksomheten i Nordsjøen og Norskehavet. Norsk olje og gass engasjerte Wageningen Universitetet i Nederland til dette prosjektet sammen med en arbeidsgruppe bestående av operatører på norsk sokkel. Rapporten viser Whole Effluent Toxicity (WET) og Substance Based approach (SB), samt en kombinasjon av de to tilnærmingene. Arbeidet skal presenteres på TEKNA produsertvannkonferansen i Stavanger den 23. januar og i OIC-møtet i mars.