Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Utredning av mulige utslipp til luft av PCB, HCB og dioksiner fra termiske prosesser offshore

Denne studien er gjennomført for å få en bedre forståelse av mulig risiko for utslipp av klorerte aromatiske forbindelser fra termiske prosesser som benyttes i oljevirksomheten på norsk sokkel. Primært er innsatsen rettet mot stoffgruppen polysykliske bifenyler (PCB) og enkeltforbindelsen heksaklorbensen (HCB). Sekundært er det også søkt vurdert mulige utslipp av polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF).

 Arbeidet er i hovedsak gjennomført som en litteraturstudie. Det er søkt i en rekke databaser ved å benytte ulike søkekriterier som er ment å være dekkende for oppgaven. Videre er informasjon innhentet gjennom kontakter med ulike organisasjoner, fagmiljøer og enkeltpersoner som oljeselskaper, serviceselskaper, turbineksperter/leverandører, konsulenter, Universitetsmiljøer, SINTEF og personlig kommunikasjon med enkeltpersoner.

Dokumenter