Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Risiko for større utslipp i Barentshavet - effekt av oljevern

Formålet med denne rapporten er å vurdere effekter av en norsk utbygging i dette området på den samlede miljørisikoen relatert til uhellsutslipp av olje.

Rapport utført av Det Norske Veritas.
Formålet med denne rapporten er å vurdere effekter av en norsk utbygging i dette området på den samlede miljørisikoen relatert til uhellsutslipp av olje. Alle kilder for større utslipp av olje er inkludert i vurderingene.

Dette omfatter:
Petroleumsrelatert skipstrafikk
Helårig oljeutvinning i norsk sektor


Øvrig skipstrafikk er med i analysen som grunnlag for beregning av kollisjonsfrekvenser for tankskip.

Vurderingen er basert på to nylig gjennomførte studier:
Omfanget eksport av olje fra Russland og effekten av denne på skipstrafikken langs norskekysten, utført for Norsk Hydro
Risikoanalyser av skipstrafikken i Barentshavet, utført på oppdrag for Sjøfartsdirektoratet.