Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Risikoen for oljesøl knyttet til skipstrafikk langs kysten av Norge

I dette prosjektet har vi forsøkt å etablere et bilde på sannsynligheten for oljesøl fra skip langs kysten av Norge. Rapport utført på oppdrag for Norsk Hydro av Det Norske Veritas.

Sammendrag:
I dette prosjektet har vi forsøkt å etablere et bilde på sannsynligheten for oljesøl fra skip langs kysten av Norge. Det er ikke gjennomført nye analyser. Rapporten er hovedsakelig basert på den erfaring DNV besitter gjennom flere studier av risiko knyttet til skipstrafikk. Det er hentet inn ny informasjon om trafikken fra russiske nordområder. Basert på tilgjengelig informasjon har vi forsøkt å identifisere utviklingen fremover med hensyn til trafikkutvikling og risikodrivere. Avslutningsvis har vi grovt vurdert mulige tiltak for å kontrollere risikoen knyttet til skipstransport langs kysten