Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2002

Rapporten gir en oversikt til sjø og luft, samt avfallsgenerering fra den norske olje- og gassvirksomheten i 2002. Utarbeidet av Novatech as for Norsk olje og gass på grunnlag av operatørselskapenes årlige utslippsrapporter til norske myndigheter.