Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klima og miljø

Offshorenæringen – status og ambisjoner i grønne vekstmarkeder

På oppdrag for Offshore Norge har Menon Economics kartlagt omsetning og sysselsetting som den norske offshorenæringen genererer innen havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, samt næringens ambisjoner og innenlandske investeringsplaner mot 2030.

Prosjektet har vært ledet av Maren N. Basso, med Kaja Haug som prosjektmedarbeider. Even J.A. Winje har vært ansvarlig partner og Sveinung Fjose har vært kvalitetssikrer.