Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Næringspolitikk

Investeringsanalysen 2021

Norsk olje og gass legger frem næringens prognose for aktiviteten på norsk sokkel i årene fremover.

Olje- og gassnæringen er den enkeltnæringen som investerer klart mest i Norge og en viktig indikator for norsk økonomi. De siste årene har anslagene for fremtidige investeringer vært preget av usikkerhet, med koronapandemien, tiltakspakke og energikrise.

Norsk olje og gass' analyse er basert på vårt samarbeid med våre medlemmer og deres egne investeringsplaner. Analysen gir en skisse av aktivitetsnivået næringen ser for de neste årene, og er derfor en viktig indikator for norsk økonomi de neste årene og virkningen av tiltakspakken vedtatt av et bredt flertall i Stortinget.