Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Næringspolitikk

Omstilling i petroleumsnæringen

Undersøkelsen Menon Economics har gjort for Innovasjon Norge og Norsk olje og gass kommer det frem at det grønne skiftet i leverandørindustrien er kommet i gang, men at omstillingen ikke går så raskt som mange hadde trodd eller håpet.

Rapport: Omstilling i petroleumssektoren
Menon Economics har på oppdrag for Norsk olje og gass og Innovasjon Norge, samt energiklyngene GCE Node, GCE Ocean Technology og NCE Energy Technology (Energy Valley), laget en rapport om omstilling i petroleumssektoren. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant bedriftene, hvor 112 bedrifter svarte. Målt i omsetning dekker undersøkelsen 60 prosent av næringen.

Bedrifter som har lykkes etter oljeprisfallet i 2014 har primært levert til drift og vært rettet mot norsk sokkel, vært rettet mot å trenge inn i nye teknologiområder og krevd lite investeringer.

Oljeleverandører med betydelige investeringer i spesialskip og produksjonsutstyr, samt bedrifter med betydelig eksport, er blitt hardest rammet etter oljeprisfallet i 2014. Disse bedriftene er "låst inne" i én næring, noe som gjør det krevende å posisjonere seg mot nye næringer.