Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

116 - Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere

116 - Anbefalte retningslinjer for pakking sikring og transport av last, Rev. 04
Vedlegg - Lastebærere
Vedlegg - Brukerkontrollskjema
Visuell kontroll av lastebærere før lasting på fartøy

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 116 - Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt kontroll av lastebærere.

Det er innført et krav om en visuell sjekk av lastebærere før de lastes om bord på fartøy, ref. tilføying  av nytt avsnitt 2.2 med tilhørende vedlagte sjekkliste. Formålet er at den visuelle kontrollen skal utføres av basene, på en ensartet måte. 

Dette er revisjon 04, og er datert 28.09.2022.

Plan for opplæring

Kontaktperson

Anne-Lise Søyland
Fagsjef operasjonell styring og regelverk