Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Kurs

En oversikt over de ulike kursene Offshore Norge bidrar til å tilby næringen.

Plan for opplæring

Kurs innen fallredning og fallsikring, pakking og sikring av last, strålevern, driftsinspeksjon under vann og arbeid på hydrokarbonførende system.

Plan for opplæring - Tilhørende Retningslinje 113: 

Plan for opplæring - Tilhørende Retningslinje 116: 

Plan for opplæring - Tilhørende Retningslinje 143:

Plan for opplæring - Tilhørende Retningslinje 144: 

Plan for opplæring - Tilhørende Retningslinje 145:

Female Future

Offshore Norge samarbeider med NHO om gjennomføring av Female Future, som er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, og slik bidra til at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

Programmet inneholder seks fysiske samlinger, personlig veiledning og fagmoduler. Temaer er egenutvikling, ledelse, styrearbeid, nettverksbygging og profilering.

Kriterier for å delta

  • Du må være plukket ut av bedriftens ledelse
  • Du må være motivert for lederoppgaver, deltakelse i ledergrupper og styreverv
  • Du må ønske å få styrket selvinnsikt, motivasjon og handlekraft til å nå dine mål
  • Du og bedriften må prioritere deltakelse i alle deler av programmet.

Kontaktperson:

Målfrid Rønnevik
Kompetanse- og kontorleder

Policy for kompetanse- og opplæringskrav

Offshore Norge' policy for kompetanse- og opplæringskrav skal sikre at eksisterende og nye kompetanse- og opplæringskrav i olje- og gassindustrien er omforente med hensyn til innhold og metode.

Les mer om policyen her.