Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Tilbaketrukket

016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel

For informasjon:

Metoklopramid 20 mg stikkpiller (Afipran 20 mg suppositorier) er avregistrert fra 03.02.2014.

Beredskapsfartøyer på norsk kontinentalsokkel som følger Offshore Norges – «016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel», kan således avvike retningslinjens anbefaling om å ha Metoklopramid 20 mg stikkpiller om bord.

Ny revisjon av Offshore Norge retningslinje 016

Det foreligger ny revisjon av retningslinje 016 - Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel.

Revisjonen er nummer 3 i rekken og datert 19.03.2012.

Det er gjort endringer i regelverksreferansene iht. oppdateringer i regelverket. Det er også lagt til et eget kapittel med definisjoner og forkortelser som er brukt i retningslinjen. Endringene som er gjort i denne revisjonen er synliggjort i kap. 1.3.