Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) analyserer en rekke underliggende indikatorer som har betyding for målingen av storulykkerisiko. De forskjellige risikoindikatorene relatert til storulykke blir analysert etter en komplisert formel, der de ulike bidragene til totalbildet blir vekta. Prosessen resulterer i en samla indikator for storulykkerisiko.

De årlige RNNP-rapportene utarbeides av Petroleumstilsynet, og du kan finne rapportene her.