Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Storulykkesrisiko

Her finner du en oversikt over Offshore Norges arbeid med storulykkerisiko.

Å redusere risikoen for storulykker, er et av satsingsområdene innen Offshore Norges HMS-arbeid. Forbedre læring og erfaringsoverføring for å redusere storlykkerisiko. 

RNNP har de siste årene vist en nedgang i det samlede risikonivået i næringen - og samtidig pekt på områder som krever ekstra fokus fra industrien. Offshore Norges mål innen bekjempelse av storulykker sammenfaller i stor grad med storulykkeindikatorene i RNNP.

Her er de ulike områdene Offshore Norge jobber med i arbeidet med å forebygge storulykker: