Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Geodata Trade

En ressurs for oljeselskapene som sikrer at alle dataeiere får så likt utbytte som mulig av de bytter/kjøp de tar del i.

Målet med Geodata Trade er å sikre best mulig flyt av data mellom alle oljeselskaper på norsk sokkel ved sentralisert administrasjon av datautvekslingsprosessen.

Retningslinjer

Avtalen om bruk av en bytteoperatør er definert i samarbeidsavtalen (JOA), artikkel 26. I samsvar med denne er det opprettet en kontrakt mellom den enkelte utvinnings-tillatelse og bytteoperatøren.

License Management Committee (MC) velger bytteoperatør på det første MC-møtet. Det kan kun være én bytteoperatør for lisensen. Bytte-operatøren skal varsles så snart som mulig.

The Norwegian Oil Companies' Scout Group (NOSG)

Målet med NOSG er å utveksle informasjon om geodata for å strømlinjeforme datautvekslingen mellom selskapene og å gjennomføre spesifikke prosjekter innen dette samarbeidsområdet.

NOSG er åpen for deltakelse for oljeselskaper som er medlemmer av Offshore Norge.

NOSG nettside (krever tilgang)