Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nordnorsk sokkel

Offshore Norge har to strategiske mål for sitt arbeid med næringsutvikling i nordområdene: - Oppnå samfunnets støtte til videre olje- og gassutvikling i nordområdene - Åpning av havområdet vest for Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet N.

Olje- og gassproduksjon på nordnorsk sokkel foregår nå fra fire feltsentre, Goliat, Skarv, Norne og Snøhvit. I 2014 produserte Norne, Skarv og Snøhvit olje og gass for 44 milliarder kroner i eksportverdi. Det vil si at virksomheten i landsdelen gir et større bidrag til landets skatteinntekter og verdiskaping enn noen annen næring.

Aasta Hansteen er under utbygging, og gassrørledningen Polarled vil knytte Aasta Hansteen til Nyhamna i Møre og Romsdal. Det arbeides nå mot utbyggingsbeslutninger for Johan Castberg, Alta/Gotha og Wisting. 

I dag er bare om lag halvparten av de norske områdene som kan inneholde olje og gass på norsk kontinentalsokkel åpnet for olje- og gassvirksomhet. 65 prosent av de antatt uoppdagede ressursene forventes å ligge på nordnorsk sokkel. Olje- og gassnæringen vokser mest på nordnorsk sokkel.

Offshore Norge har mange arenaer for sitt arbeid med nordnorsk sokkel. Her vil vi imidlertid peke på aktuelle resultater fra arbeid som Offshore Norge er involvert i:

Nordover – norsk sokkel i endring (KonKraftrapport 2016-1) 

Barents Sea Exploration Collaboration (BASEC) (kun engelsk)

HMS-utfordringer i nordområdene