Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde
Lundin

Så mye betyr oljen for deg

Oljeeventyret gir kommunene 45 milliarder kroner og 205 000 sysselsatte hvert år. Her kan du se hvor mye din kommune får.

Norsk olje og gass har laget et kart der du kan søke opp hvor mange arbeidsplasser og hvor mange inntekter din kommune får som følge av olje- og gassvirksomheten.

Analysebyrået Menon Economics har på vegne av Norsk olje og gass beregnet inntektene til kommunene som følge av olje- og gassvirksomheten. Det er vanskelig å se for seg et norsk arbeidsmarked uten olje- og gassbransjen. Over hele landet skaper næringen kompetansearbeidsplasser som kommer hele det norske folk til gode og sikrer pålitelig energi til alle. Vi har menneskene, teknologien og kompetansen som kan være med å omstille Norge.

*Tallene for inntekter og overføringer er i millioner kroner.

45 milliarder kroner til fellesskapet

Oversikten viser at samtlige av landets kommuner får ta del i oljeeventyret. Samlet får kommunene 45 milliarder kroner. Dersom kommunene bruker midlene utelukkende på lønnskostnader kan dette tilsvare mer enn 75.000 kommunale årsverk.  

Selv om mange av landets kommuner ikke har noen stor oljeindustri, får de uansett overføringer, i all hovedsak fra Oljefondet.  

Pengene er viktige for å finansiere velferd, det grønne skiftet, og mye mer.

205.000 sysselsatte over hele landet

Det er samlet 205 000 sysselsatte i oljesektoren eller i selskaper på land som leverer varer eller tjenester til oljerelatert virksomhet. Det utgjør litt over 10 prosent av alle private sysselsatte.

Over hele landet bor og jobber mennesker som arbeider i olje- og gassnæringen. Faktisk er det bosatt oljearbeidere i hvert eneste fylke.

Oljenæringen sysselsetter for eksempel over 700 i Moss, 200 i Lillehammer og 1.000 i Hammerfest.

Også i hovedstaden er næringen viktig:
I Oslo sysselsetter olje og gassnæringen om lag 18.000 mennesker. I tillegg får kommunen samlet sett 3,7 milliarder kroner fra næringen gjennom overføringer og personskatt. Dersom vi ser for oss at kommunen utelukkende bruker midlene til å ansette folk, tilsvarer dette lønn til mer enn 6.000 årsverk.

Norsk olje- og gassnæring sikrer verdiene på vegne av fellesskapet og inntektene sikrer velferd for fremtidige generasjoner.