Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Imponerende mål om utslippskutt

Statoil viser at de er ambisiøse innen kutt av klimautslipp og at de har en stor rolle, både i reduksjon av utslipp og utvikling av ny teknologi.

Dagens nyhet om at Statoil forsterker klimasatsningen på norsk sokkel er gledelig for norsk olje- og gassindustri.

Selskapet satte som mål i 2008 å redusere CO2-utslippene for norsk sokkel med inntil 800 000 tonn innen 2020. Selskapet er allerede i ferd med å nå målet, fire år før tiden, og øker derfor målsettingen med 50 prosent til 1,2 millioner tonn.

- Det er imponerende at Statoil når målene før tiden. Vi syns det er veldig bra at de legger opp til ytterligere kutt. Det viser at selskapet har vilje og mulighet til å spare energi og derved redusere CO2-utslipp per produserte olje- og gassenhet, sier direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, Hildegunn Blindheim.

Stor reduksjon

Med en total reduksjon på 1,2 millioner tonn vil Statoil ha begrenset utslippene på sokkelen tilsvarende utslipp fra om lag 750 000 personbiler, eller hver tredje personbil i Norge.

Resultatene så langt er i hovedsak summen av mange ulike tiltak på sokkelen.

Flere tiltak ligger bak

To eksempler på tiltak er:

Mye av gassen fra norsk sokkel til Europa går via Sleipner-feltet. Der har Statoil tilpasset eksportkompressoren på en måte som reduserer de årlige utslippene med 24 000 tonn CO2.

På Oseberg Feltsenter bruker selskapet nå en hovedkraftturbin sammen med en dampturbin. Dette gir en årlig besparelse på 44 000 tonn CO2.

Godt samarbeid

Generelt øker CO2-utslipp per produsert enhet etter hvert som feltene modnes. Med de grepene Statoil nå gjør vil CO2-utslippene fra selskapets installasjoner på norsk sokkel ikke øke til tross for at feltene eldes.

Industrien i Norge har et godt samarbeid med myndighetene og et rammeverk som stimulerer til innovasjon og nytenking knyttet til klima.

For mer informasjon: Maiken Ree, tel 977 55 002