Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Ambisiøse klimamål er helt nødvendig om vi skal lykkes med å begrense den globale oppvarmingen

EU-kommisjonen la 6. februar fram mål om å redusere sine netto utslipp med 90 prosent innen 2040, sammenlignet med 1990-nivå.

- Offshore Norge støtter EUs mål om reduksjon av klimagassutslipp. At EU og Norge setter seg ambisiøse klimamål er helt nødvendig om vi skal lykkes med å begrense den globale oppvarmingen. Her hjemme skal industrien redusere utslippene knyttet til produksjon av olje og gass til nær null i 2050, i tråd med EUs og Norges langsiktige klimamål, sier Benedicte Solaas, direktør for klima og miljø i Offshore Norge.  

Innen 2040, regner EU med 80 prosent mindre forbruk av fossile brensler sammenlignet med 1990, men de presiserer samtidig at fossil energi fra stabile land vil ha en viktig rolle. Gjenværende forbrenning av fossilt brensel må så snart som mulig ta i bruk karbonfangst og –lagring for å fjerne utslipp. 

- EU-kommisjonen viser i sin klimastrategi 2040 til at olje og gass også vil ha en viktig rolle i deres energimiks framover, og at dette må komme fra stabile land med pålitelig leveranser. Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil gå betydelig ned framover. For at nedgangen ikke skal bli for stor så er vi avhengig av fortsatt letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel. Det vil sikre at vi kan levere den energien Europa etterspør, fortsetter Solaas.  

EU-kommisjonen la også fram 6. februar sin strategi for karbonfangst, -bruk og -lagring, kalt Industrial Carbon Mangement Strategy. Her viser de til at for å nå klimamålene må det fanges minst 450 mill tonn CO2 per år i 2050. Av dette mener EU-kommisjonen at 250 mill tonn per år skal lagres permanent og resten skal brukes til f.eks. industrielle formål.   

- Lagring av CO2 er en stor industriell mulighet for Norge. Vi har de beste forutsetningene for å ta imot CO2 fra Europa og lagre den trygt under havbunnen på norsk sokkel. Fremover blir det avgjørende at myndighetene i Norge og EU sørger for rammevilkår som vil gjøre det lønnsomt å realisere betydelig lagringskapasitet på norsk sokkel innen 2030, avslutter Solaas.  

EU-kommisjonen peker på at for å få lønnsomhet er det ikke tilstrekkelig med prisen på kvoter (EU ETS), og at det må legges opp til insentiver og finansiell støtte utover dette. Kommisjonen er også klar på at vi må se Europe som ett marked for CO2, og at EU vil være helt avhengig av et tett samarbeidet med Norge om CO2-fangst og –lagring for at de skal lykkes med sine klimamål.