Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

- Realfag viktig for å løse energiutfordringene

Realfagskonferansen 2016 gikk av stabelen torsdag 3. november i NHOs lokaler på Majorstua. Målgruppen var skoleledere, rådgivere og realfagslærere.

– Vi vet at rådgivere i skolen, sammen med foreldre og venner er viktige påvirkere i ungdoms utdanningsvalg. Derfor jobber vi målrettet med informasjonsarbeid rettet mot skolerådgivere, sier kompetanserådgiver Norsk olje og gass, Evelyn Blom-Dahl.

Viktig satsingsområde
140 rådgivere og realfagslærere var samlet til realfagskonferansen. Her fikk de påfyll om utvikling, trender og behovet for kompetanse i olje- og gassnæringen. På talerstolen fortalte innledere blant annet om næringens ambisjoner og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, og hvordan fremtidens industri vil stille krav til nye teknologiske løsninger.

Blom-Dahl mener realister og teknologer er viktig for å løse fremtidens energiutfordringer.

– Parisavtalen stiller store krav til reduksjon i CO2-utslipp samtidig som en voksende befolkning vil etterspør stadig mer energi. For å utvikle lavutslippsløsninger og holde oss innenfor togradersmålet trenger vi dyktige realister, sier Blom-Dahl.

Statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet var en av innlederne. Han fortalte om regjeringens realfagsstrategi. 

– Realfag er er viktig satsingsområde for regjeringen. Dette er en av nøklene for å lykkes med omstillingen vi skal gjennom, uttalte Thue. 

Se hele programmet her.