Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Realfagskonferansen 2015

Realfagskonferansen gikk av stabelen torsdag 6. november i NHOs lokaler på Majorstua. Målgruppen var skoleledere, rådgivere og realfagslærere. Norsk olje og gass, NHO Oslo og Akershus og Rådgiverforum Oslo står sammen om arrangementet og skal vise re


MULIGHETER: Tone Rognstad, HR-sjef i Statoil innledet om "Realfag i alle yrker".

– Vi vet at rådgivere i skolen, sammen med foreldre og venner er viktige påvirkere i ungdoms utdanningsvalg. Derfor jobber vi målrettet med informasjonsarbeid rettet mot skolerådgivere, sier kompetanserådgiver Norsk olje og gass, Evelyn Blom-Dahl.

Formidler langsiktighet i bransjen
200 rådgivere og realfagslærere var samlet til realfagskonferanse. Her fikk de påfyll om utdanning og yrker knyttet opp mot real- og teknologifagene. Hvordan fagkompetansen kan brukes og viktigheten av denne.

– Mediene fremstiller ofte olje- og gassindustrien som kriserammet, og på randen av nedleggelse. Derfor er det nå viktigere enn noen gang at vi forteller at selv om vi kutter kostnader og har en lav oljepris så vil vi fortsette å produsere olje- og gass i minst 50 år frem i tid. Dette vil gi mange arbeidsplasser i fremtiden. Det er særlig teknologer og realister som trengs for å løse fremtidens energiutfordringer, sier Evelyn Blom-Dahl.

Kristin skogen Lund åpnet konferansen hvor hun fortalte om Næringslivets behov for teknologi - og realfaglig kunnskap. Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass snakket om kostnadsutvikling, oljepris og betydningen olje og gassindustrien har for norsk økonomi. Tone Rognstad snakket om viktigheten av langsiktig satsing på realfagene. Vegard Nedrevåg fra Technip presenterte samarbeidet med Kuben videregående skole på studiespesialisering teknologilinjen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la 19. august frem regjeringens nye realfagsstrategi – «tett på realfagene». Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordal var tilstede og fortalte om innholdet i strategien.

Se hele programmet her

For mer informasjon:
Evelyn Blom-Dahl, kompetanserådgiver Norsk olje og gass, mobil 454 40 378