Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

En klar bestilling av norsk gass

EUs energisikkerhetspakke bekrefter at norsk naturgass har en nøkkelrolle når EU skal nå sine klimamål, og er viktig for EUs samlede energisikkerhet.

GASS TIL EUROPA: I Emden i Tyskland ligger ett av mottakeranleggene for norsk gass til Europa. Leveransene gjennom gassledningen Norpipe startet i 1977. Foto: Gassco

På en pressekonferanse i formiddag la EU-kommisjonens visepresident, Maroš Šefčovič og EUs kommisær for klima og energi, Arias Miguel Cañete frem sitt veikart for fremtidig energimiks i EU. Denne bekrefter at gass er svært viktig for EUs energisikkerhet, og klimamål.  

- Dette er en klar bestilling av norsk gass i lang tid fremover. Den gassen skal vi levere, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Pakken legger opp til at norsk gass vil spille en avgjørende rolle i den europeiske energimiksen også i fremtiden.

- Gassen er den reneste av alle fossile brensler og er broen mellom kull og fornybar energi, slo Miguel Arias Cañete fast da han la fram rapporten tidligere i dag.  

Cañete pekte på gass som et viktig bidrag for reduksjon av kull i den europeiske energimiksen, i tillegg til rollen naturgass spiller som backup til fornybar energi.

- Norsk gass vil være et viktig bidrag for å redusere bruken av kull, og dermed bidra til redusere utslippene av CO2 i Europa. For hver enhet kull som kan erstattes med norsk naturgass halveres klimagassutslippene, sier Schjøtt-Pedersen.

Beste partner for fornybar energi
EUs langsiktige strategi ser på gass som en erstatter for kull, samtidig som naturgass er den beste partneren for fornybar energi.

- Når solen ikke skinner, og vinden ikke blåser så er naturgass er den perfekte partneren til fornybar energi, sier Schjøtt-Pedersen.  

Signalet fra EU om at gass blir en viktig bærebjelke i energimiksen fremover gir også insentiver for norsk petroleumsnæring, ettersom økt etterspørsel gir sikkerhet for nye investeringer.

- For norsk olje- og gassnæring gir dette grunn til optimisme og visshet om at vi kan investere videre på norsk sokkel, vel vitende om at det vil være et marked for norsk gass i lang tid fremover.

For mer informasjon, kontakt informasjonssjef Maiken Ree, mob: +47 977 55 002