Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Satser på flere kvinnelige ledere

Her er 20 kvinner som satser på karriere som ledere innen olje- og gassindustrien.

KLARE FOR FREMTIDEN: Kristin Westvik (foran fra venstre), Linn Marita Bakken Egge og Tone Hjetland deltar sammen med 17 andre kvinner på årets Female Future-program.

I dag er de samlet på Kronen Gaard i Sandnes for å øke sin kompetanse innen ledelse.

- Jeg har forventninger om å lære mye om retorikk, styrearbeid og ikke minst lære av erfaringene fra de andre kvinnene som deltar, forteller finansanalytiker Linn Marita Bakken Egge fra Esso Norge.

28-årige Egge er den yngste av deltakerne på «Female Future Norsk olje og gass», et karriereutviklingsprogram for kvinner som fokuserer på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging. Programmet omfatter talenter i Norsk olje og gass’ medlemsbedrifter og representanter for bedriftsledelsen.

Målsettingen er:

  • Oljeindustrien skal være attraktivt for kvinner og at flere kvinner velger å arbeide i oljeindustrien.
  • Flere kvinner deltar i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt.
  • Bedriftslederne skal være pådriverne for å få flere kvinner inn i lederposisjoner

En av deltakerne som allerede har en lederposisjon er Kristin Westvik fra Statoil. Hun er direktør for Norne og Snøhvit. Hun forteller at det var to elementer i programmet som tiltalte henne spesielt da hun søkte om å få være med.

- Det ene er retorikk, som leder er det å kunne kommunisere svært viktig for meg, og det å bli flinkere i å kommunisere er noe av det av jeg ønsker å kunne oppnå gjennom programmet. Deretter er det å få kompetanse i styrearbeid, for å sette meg selv i stand til å kunne bidra i styrearbeid, sier hun.

Halliburton sponsor
Bedrifter som nominerer kvinnelige deltakere forplikter seg til å arbeide for å ta disse inn i ledende stillinger i bedriften og/eller i styrer. Deltakerne setter seg personlige mål tilpasset den enkelte bedrift. Det er 20 deltakere med hvert år.

Det faglige innholdet er basert på samarbeid med BI (styrekompetanse), Retorisk Institutt og AFF (ledelse og lederutvikling). Styrekompetansekurset gir 7,5 studiepoeng.

Bedriften blir profilert og deltakerne kan bli markedsført i medier, i regionale nettverk og i NHOs styredatabase. Bedriftene får tilgang til Female Futures database over kvinnelige styrekandidater og tilgang til dokumentasjon og ulike næringsfora. Deltakelse i prosjektet er for bedriftene godkjent som likestillingsrapportering i henhold til likestillingslovens krav om aktivitets- og redegjørelsesplikt.

«Female Future Norsk olje og gass» drives hvert år i samarbeid med en av medlemsbedriftene. Shell i 2008, Statoil i 2009, ConocoPhillips i 2010, GDF SUEZ i 2011, Marathon Oil Norge AS i 2012, BP i 2013, Subsea 7 Norway AS i 2014, Norsk olje og gass 2015.

I år er det Halliburton som er sponsor. Tone Hjetland fra Halliburton forteller at de har profilert samarbeidet innad i bedriften.

- Det er viktig å få kvinner til å tenke karriere og utvikling, sier hun.

Til tross for at industrien er i nedgangstider, så har ikke interessen fra bedriftene falt tilsvarende, når det gjelder å få deltakere til programmet, forteller Håvard Hauan som i 2008 var pådriver for å få startet det.

- Det er tøffe tider, men vi ser at dette er prioritert både på bransjenivå og i de bedriftene som deltar, sier Hauan.

For mer informasjon, kontakt:

Advokat Håvard Hauan, mob: +47 92 89 04 62

http://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/Arbeidsliv-og-kompetanse/Female-future-/

http://www.nho.no/ff/