Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Nyhetsbilde

Jobber sammen for tryggere operasjoner

Norsk olje og gass og Petroleumstilsynet gjennomførte onsdag seminar om samarbeid, effektivisering og endrede arbeidsformer for nettverket av små operatører og lisenshavere.

GODT OPPMØTE: 40 selskaper var representert på seminaret på Forus. Foto: Kristin Ringsby, Norsk olje og gass

Av Erlend Jordal, samfunnskontakt i Norsk olje og gass

Temaene er svært sentralt for olje- og gassindustrien.

– Denne samlingen gir deltakerne mulighet til å drøfte viktige problemstillinger og utfordringer relatert til vår industri og ikke minst lære av hverandre. Det er helt avgjørende, sier Aud Nistov, fagsjef HMS og standardisering i Norsk olje og gass.

Hvordan få bedre utnyttelse av riggene var første tema på seminaret. Her ble det presentert resultater som viser at det er gode muligheter for bedre samarbeid om riggkapasitet.

Oppmerksomhet på HMS

Det ble også gitt et innblikk i hvordan sammenslåing av selskapene gjør det viktig å tenke HMS, og at det er spesielle utfordringer knyttet til det.

Det ble presentert nye risikoanalyser for Barentshavet, samtidig som nytt arbeid for risikoforståelse ble lagt frem. Begge deler er viktige aspekter for selskaper som opererer på norsk sokkel, og vil gi tryggere operasjoner for fremtiden.

Storsamling

I en egen bolk om helikoptersikkerhet var det mange spørsmål og et godt innlegg. Felles revisjon for helikoptre er en nøkkel innen HMS, og det ble fortalt hvordan en jobber videre for å forbedre denne måten å løse fellesutfordringer på.

Det er 13. år på rad at representanter fra SOL-selskaper (Small operators and licensees) sammen med Petroleumstilsynet og fagforbundene møtes for å diskutere relevante tema innen helse, miljø og sikkerhet.

I år samlet arrangementet 70 deltakere fra 40 selskaper.

Les også: Verden trenger olje og gass. Hvem skal produsere den?

Statoil: – Tyngdepunktet flyttes mot nord