Hopp til innhold

Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Klart for opplæring i standardkontrakter

Norsk olje og gass og Norsk Industri underskrev i dag den siste av i alt fem standardkontrakter for petroleumssektoren på norsk sokkel.

Den femte kontrakten omhandler nybygg og større oppdrag, dermed er alle de klassiske standardkontraktene innenfor petroleumssektoren på norsk sokkel er nå fornyet.

Bruk av standardkontrakter betyr effektivisering og kostnadsreduksjoner.

– Det er svært gledelig at vi får standardisert kontraktene for norsk sokkel. Dette er bra både for industrien og for samfunnet. Det vil kutte kostnader over tid, og redusere årsverk brukt på papirarbeid. Jeg vil oppfordre alle operatører på norsk sokkel til å benytte seg av det standardkontraktsrammeverket som nå er fremforhandlet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Avtalen ble undertegnet under Sandefjordkonferansen, av administrerende direktører i Norsk olje og gass og Norsk Industri, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Stein Lier-Hansen, med olje- og energiminister Tord Lien som observatør.

Omfattende informasjonsprogram
Norsk olje og gass anbefaler sine medlemmer å ta de fem standardkontraktene i bruk. For å legge til rette for det arrangerer vi sammen med Norsk Industri et omfattende opplærings- og informasjonsprogram i tre ulike byer; onsdag 10. februar i Stavanger, tirsdag 16. februar i Oslo og onsdag 2. mars i Bergen.

Bakgrunn
I 2011 ble det inngått en avtale i KonKraft-regi om å etablere et nytt regime for utvikling, etablering og bruk av standardkontrakter med den hensikt å få flest mulig brukere av disse på norsk sokkel og dermed bidra til mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring.

Partene i avtalen ble Norsk olje og gass og Norsk Industri. Det ble opprettet et Standardkontraktstyre (SKS) med representanter fra partene og Norges Rederiforbund og LO som observatører.

For ytterligere informasjon, kontakt: Oluf Bjørndal, fagsjef juridisk, tlf.: 913 42 804